Smaland

Grindar till ödetomt, Bäckebo 2008-12-07 Backebo-1 Fursjön söder om Vissefjärtda 2010-04-11 Fursjon-1 Den gamla eken vid Mellby utanför Kalmar 2009-12-03 Kalmar-1 Tyska bruket i Kalmar 2012-08-24 Kalmar-2
Kalmar-3 Dammen vid Krankelösa by utanför Ljungbyholm 2010-12-21 Krankelosa-by-1 Dammen vid Krankelösa by utanför Ljungbyholm 2010-12-21 Krankelosa-by-2 Kvilleken - Sveriges äldsta kända träd - 13 m i omkrets 2006-02-03 Kvilleken-1
Ljusås utanför Nybro 2013-11-04 Ljusas Norra kvills urskog 2008-09-21 Norra-Kvill-1 Norra kvills urskog 2008-09-21 Norra-Kvill-2 Åkerholme, Ingemundssmåla utanför Nybro 2014-03-22 Nybro-1
Scilla utanför Mejeriet i Nybro 2014-03-22 Nybro-2 Holme i Orranäsasjön utanför Orrefors 2011-10-02 orranasasjon-1 Holme i Orranäsasjön utanför Orrefors 2013-07-20 orranasasjön-2 Rismåla göl utanför Nybro 2013-11-14 Rismalasjon-1
Alsterån utanför Sandbäckshult 2010-12-20 Sandbackshult-1 Sanbäckshult i motljus 2011-01-27 Sandbackshult-2 Ödebyggnad, fabrik, sågverk? i Skruvemåla, Torsås 2009-11-28 Skruvemala-1 Den gamla eken i Strömsrum. En av Sveriges tre äldsta ekar, 11 m i omkrets 2010-04-22 Stromsrum-1