Oland

Fågelskådare i Enerum på norra Öland 2003-06-10 1Enerum-1 Långe Erik på Ölands norra udde 2012-02-05 1Norra-udden-1 Högby fyr på norra Öland 2011-01-30 2Hogby-fyr-1 Högby fyr på norra Öland 2011-01-30 2Hogby-fyr-2
Hornsudden med Blå jungfrun i bakgrunden. Konstigt att ingen film gjorts om denna ö med tanke på att den förr hette Blåkulla. 2008-06-15 2Hornsudden-1 Vinter på Hornsudden, Öland 2010-01-09 2Hornsudden-2 Vinter på Hornsudden, Öland 2010-01-09 2Hornsudden-3 Vinter på Hornsudden, Öland 2010-01-09 2Hornsudden-4
Sankt Pers nycklar på Hornsudden 2006-05-26 2Hornsudden-5 2Hornsudden-6 2Hornsudden-7 Stenkorset på Kapelludden 2011-12-11 2Kapelludden-1
Båtstuga vid Knisa mosse, Öland 2009-11-07 2Knisa-mosse-1 Jordhamn med skurkvarnen 2012-02-11 2Skurkvarn-Jordhamn-3 Jordhamn med skurkvarnen 2012-02-11 2Skurkvarn-Jordhamn-4 Borgholms slottsruin 2011-04-17 3Borgholms-slott
Molnformation över landsvägen norr om Borgholm på Öland 2012-04-15 3Oland 1 Bläsinge hamn 2011-02-13 4Blasinge-hamn-1 Isformationer vid Bläsinge hamn 2011-01-29 4Blasinge-hamn-2 Isformationer vid Bläsinge hamn 2011-01-29 4Blasinge-hamn-3
Isformationer vid Bläsinge hamn 2011-01-29 4Blasinge-hamn-4 Regnbåge över Bläsinge hamn 2013-01-02 4Blasinge-hamn-5 Gårdby hamn 2011-02-13 4Gardby-hamn-1 Stenskvättan är ett måste i jordbrukslandskapet. Gråborg, Öland 2005-06-22 4Graborg-1
Rosor, Nyponrosor? utanför Gråborgs löväng 2011-06-11 4Graborg-2 Den gamla eken längs vägen vid Isgärde, Öland 2009-12-27 4Isgärde-1 Stora alvaret mellan Resmo och Möckelmossen 2009-01-04 5Stora-alvaret-1 Stora alvaret mellan Resmo och Möckelmossen 2009-01-04 5Stora-alvaret-2
Träd i jordbrukslandskapet vid Vickleby 2008-11-08 5Vickleby-1 Träd i jordbrukslandskapet vid Vickleby 2008-11-08 5Vickleby-2 Träd med vril i Vickleby lund på Öland 2008-11-08 5Vickleby-lund-1 Träd med vril i Vickleby lund på Öland 2009-05-01 5Vickleby-lund-2
Eketorps slott på södra Öland 2010-05-22 6Eketorp-1 Regnbåge över Gettlinge gravfält 6Gettlinge 1 Nötkreatur vid Gettlinge gravfält 6Gettlinge 2 skjul, fågelskådargömsle vid Grästorps hamn 1010-01-03 6Grasgard
Jordbrukslandskap på Södra Öland 2009-08-23 6Jordbruk-sodra-oland-1 Betesdjur på strandängarna vid Segerstads fyr 2005-10-13 6Segerstads-fyr-1 Hästar på Stora alvaret, Öland 2007-05-12 6Stora-alvaret-1 Långe jan på Ölands södra udde 2010-01-03 7Ottenby-1
Långe jan på Ölands södra udde 2010-01-03 7Ottenby-2 Svanar vid Ölands södra udde 2010-01-03 7Ottenby-3 Svanar vid Ölands södra udde 2010-01-03 7Ottenby-4 Långe jan på Ölands södra udde 2012-03-11 7Ottenby-5
Långe jan på Ölands södra udde 2012-03-11 7Ottenby-6