Kalmarsundsleden

Lindfrö och hamlad lind på Lindö utanför Kalmar 2010-03-02 2Lindo-1 Kusten vid Ljungnäs, Kalmar 2012-01-20 2Ljungnas-1 Kusten vid Ljungnäs, Kalmar 2012-01-20 2Ljungnas-2 Ryssby 2010-02-05 2Ryssby-1
Betesmar vid Hossmoviken utanför Dunö 2008-04-23 3Duno-1 Drottning Margaretas väg i Kalmar 2010-12-04 3Kalmar-2 Kalmar slott 2008-07-14 3Kalmarslott-1 Kalmar slott 2010-04-15 3Kalmarslott-2
Kalmar slott 2010-04-15 3Kalmarslott-3 Kalmar slott med vigg 2008-07-09 3Kalmarslott-4 "Samband" ett konstverk skapat av Lis Gram Kalmarsundsparken 2010-12-04 3Kalmarsundsparken-1 Norrlidsbadet i Kalmar 2012-10-19 3Norrlidsbadet-1
Norrlidsbadet i Kalmar 2012-10-19 3Norrlidsbadet-2 Stävlö Herrgård 2010-04-15 3Stavlo-1 Isformationer vid Svinö Kalmar 2011-02-26 3Svino-1 Ölandsbron 2010-02-18 3Svino-2
Varvsholmen i Kalmar 2010-10-29 3Varvsholmen-1 Kusten utanför Bottorp 2012-03-06 4Bottorp-1 Kusten utanför Bottorp 2012-03-06 4Bottorp-2 Hagby Kalmar 2011-05-29 4Hagby-1
Strandängar utanför Sandvik 2011-06-01 4Sandvik-1 Strandängar utanför Sandvik 2011-06-01 4Sandvik-2 Kusten vid Sandvik 2011-06-08 4Sandvik-3 Kusten vid Sandvik 2011-06-08 4Sandvik-4
Kusten vid Sandvik 2011-06-08 4Sandvik-5 Voxtorps kyrka 2012-12-07 4Voxtorp-1 Kusten vid Ekenäs 2010-01-11 5Ekenas-1 Kusten vid Ekenäs 2010-01-11 5Ekenas-2
Kusten vid Ekenäs 2009-12-15 5Ekenas-3 Kusten vid Ekenäs 2009-12-15 5Ekenas-4 Kusten vid Kolboda 2010-10-27 5Kolboda-1 Utanför Kolboda 2013-01-07 5Kolboda-2
Utanför Kolboda 2013-01-07 5Kolboda-3 Utanför Kolboda 2013-01-07 5Kolboda-4 Utanför Kolboda 2013-01-07 5Kolboda-5 Utanför Kolboda 2010-04-20 5Kolboda-6
Hela Torsåskusten är en underbart vacker sträcka längs leden. Här nära Bergkvara 2010-06-23 6Bergkvara-1 Djursvik 2010-06-03 6Djursvik-1 Djursvik 2010-06-03 6Djursvik-2 Örarevet utanför Söderåkra 2009-12-29 6Orarevet-1
Örarevet utanför Söderåkra 2009-12-29 6Orarevet-2 Åskmoln utanför Söderåkra 2010-06-15 6Soderakra-1 Grusväg längs Söderåkrakusten 2011-05-09 6Soderakra-kusten-1 Södra kärr i Torsås 2010-09-22 6Sodra-karr-1